Consolidatiecursus echografie

De NVIC consolidatiecursus echografie staat open voor alle artsen, ongeacht het specialisme, op voorwaarde dat zij werkzaam zijn op een klinische afdeling waar kritiek zieke patiënten worden behandeld, zoals de intensive care, de operatiekamer of de spoedeisende hulp. En op voorwaarde dat de NVIC basiscursus is gevolgd. Indien een andere cursus is gevolgd kan een kandidaat dispensatie aanvragen. Deze kan worden verleend door de NVIC commissie echografie.

Het consolidatietraject bestaat uit een plenaire herhalingsbijeenkomst van twee dagdelen, begeleiding op afstand in de eigen kliniek, een terugkomdagdeel en een examen. Het traject wordt voor het grootste deel uitgevoerd in de eigen kliniek van de cursist. De herhalingsbijeenkomst, het terugkomdagdeel en het examen vindt plaats in daartoe aangewezen centra. Deze leveren ook de instructeurs en begeleiders van de cursisten.

Het is de bedoeling dat deelnemers eerst de consolidatie dag volgen en daarna 10 echo’s maken en die opsturen voor beoordeling en feedback. Daarna nog 40 echo’s die dan steekproefsgewijs beoordeeld worden. Indien die echo’s voldoende zijn, dan volgt een examen aan bed.

Kosten

In 2023 gelden de volgende kosten:
Voor NVIC-leden: € 1.210,-
Voor niet-leden: € 1.310,-

In 2024 gelden de volgende kosten:
Voor NVIC-leden: € 1.285,-
Voor niet-leden: € 1.385,-

Deze kosten zijn inclusief cursusmateriaal en examen.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor een cursus van de NVIC, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Klik hier om deze voorwaarden in te zien.

Klachtenprocedure

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de (uitvoering van) onderwijsactiviteiten van de NVIC zoals FCCS cursus, luchtwegcursus, echografiecursus, Intensivistendagen of thematische congressen danwel anderszins klachten hebben dan bestaat daarvoor een klachtenregeling. Klik hier om deze klachtenregeling in te zien.