NVIC echografie cursussen

De rol van echografie op de intensive care is de afgelopen jaren steeds groter geworden en wordt algemeen beschouwd een waardevolle aanwinst in de zorg voor kritisch zieke patienten.
De NVIC biedt een basiscursus echografie en een consolidatiecursus.

NVIC basiscursus echografie

De basiscursus is voor alle artsen werkzaam op de intensive care of in de acute geneeskunde. Het is een tweedaagse cursus waarbij de basale echocardiografie wordt behandeld volgens de principes van de R(apid) A(ssessment) by C(ardiac) E(cho).

De nadruk ligt op ‘hands on’ sessies. Het streven is om per oefenstation met maximaal drie cursisten te werken.

NVIC consolidatiecursus echografie

De consolidatiecursus staat open voor alle artsen die de NVIC basiscursus hebben gevolgd, dan wel een vergelijkbare cursus (en dispensatie is verleend door de NVIC commissie echografie).

De consolidatiecursus bestaat uit een plenaire herhalingsbijeenkomst van twee dagdelen, gevolgd door begeleiding op afstand in de eigen kliniek, een terugkomdagdeel (1 op 1) en een examen.

Cursusdata

NVIC basiscursus echografie

maandag 3 - dinsdag 4 december 2018
dinsdag 22 - woensdag 23 januari 2019
dinsdag 26 - woensdag 27 maart 2019
woensdag 19 - donderdag 20 juni 2019
woensdag 25 - donderdag 26 september 2019
dinsdag 5 - woensdag 6 november 2019
INSCHRIJVEN

NVIC consolidatiecursus echografie

vrijdag 14 december 2018 - Radboudumc
vrijdag 15 maart 2019 - Amsterdam UMC VUmc
vrijdag 5 juli 2019 - Radboudumc
vrijdag 20 september 2019 - Amsterdam UMC VUmc
vrijdag 13 december 2019 - Radboudumc
INSCHRIJVEN