NVIC echografie cursussen

De rol van echografie op de intensive care is de afgelopen jaren steeds groter geworden en wordt algemeen beschouwd een waardevolle aanwinst in de zorg voor kritisch zieke patienten.
De NVIC biedt een basiscursus echografie en een consolidatiecursus.

NVIC basiscursus echografie

De basiscursus is voor alle artsen werkzaam op de intensive care of in de acute geneeskunde. Het is een tweedaagse cursus waarbij de basale echocardiografie wordt behandeld volgens de principes van de R(apid) A(ssessment) by C(ardiac) E(cho).

De nadruk ligt op ‘hands on’ sessies. Het streven is om per oefenstation met maximaal drie cursisten te werken.

NVIC consolidatiecursus echografie

De consolidatiecursus staat open voor alle artsen die de NVIC basiscursus hebben gevolgd, dan wel een vergelijkbare cursus (en dispensatie is verleend door de NVIC commissie echografie).

De consolidatiecursus bestaat uit een plenaire herhalingsbijeenkomst van twee dagdelen, gevolgd door begeleiding op afstand in de eigen kliniek, een terugkomdagdeel (1 op 1) en een examen.

Cursusdata

NVIC basiscursus echografie
 

dinsdag 30 oktober 2018 - woensdag 31 oktober 2018
maandag 3 december 2018 - dinsdag 4 december 2018

INSCHRIJVEN

NVIC consolidatiecursus echografie

vrijdag 14 december 2018 - Radboudumc

INSCHRIJVEN